Bøger

Bøger og artikler kan sorteres efter følgende kriterier:

Vis:

Rosengeburt und Flammentod 1770-1827

2019

Værket er skrevet som en bestilling til Beethoven-fejringen 2020. Pianisten Susanne Kessel har bestilt 250 hyldestværker hos komponister verden over. Dette værk er det danske bidrag.

Read more>>

Winter Light

1995

Partitur til UNESCOs ROSTUM-prisvinderen Vinterlys

Read more>>

3 Violin Solos

1999

Noder til de tre violinsoloer Cadenza, El mar, las rosas y el sueño perdido, Dreamless Fragments

Read more>>

Det glemmer jeg aldrig

2009

Musiketnologen Eva Fock har med denne bog kortlagt, hvorledes skolesystemet kan arbejde sammen med det kunstneriske system

Read more>>

Skriv sange … komponér klange 4

2014

Bind 4 i en serie, der henvender sig til alle, der gerne vil lære at skrive en sang og sætte noget uden om denne sang i form af akkorder og arrangement

Read more>>

Skriv sange … komponér klange 3

2013

Bind 3: I bogen gennemgås enkle harmoniske tilgange, så man efter endt læsning har fået nogle redskaber til at understøtte en melodi med akkorder

Read more>>

Skriv sange … komponér klange 2

2012

Bind 2: Fra parallelgang til tostemmig sang. Denne bog tager forsigtigt fat på at lave helt enkle udsættelser af melodier

Read more>>

Skriv sange … Komponér klange 1

2012

Den første i en serie på 4 bøger, der henvender sig til alle, der gerne vil lære at skrive en sang og et arrangement: At lave en melodi

Read more>>

Sed vitae

2010

Kreativitet hos børn og unge går i en helt anden retning end kreativitet hos voksne. Bogen forsøger med musikalske midler at få kreativitet – som et mere bevidst begreb – ind i skolen

Read more>>

Kreativ værkintroduktion

2005

Om at stimulere eleverne til at lytte og leve sig ind i den symfoniske musik. Introduktion til Byggestensmetoden

Read more>>

Musik under huden

2013

En praktisk orienteret bog med grydeklare kreativitetsretter til brug i musik-, dansk- og billedkunstundervisningen

Read more>>

Leg og ej!

2008

En bog om, hvordan man let kan gøre musiktimerne lidt anderledes og sjovere ved at lade eleverne lege med nogle håndterlige elementer fra klassiske værker

Read more>>

Med knogler og muskler

2008

Bogen henvender sig til personer, som vil nærme sig en forståelse af musik ved, at begreber og fagtermer udledes af et konkret studeret værk og straks derefter efterprøves ved at skrive en sats

Read more>>

MusX

2005

Bogen knytter an til DR’s hjemmeside MusX (2003). Hæftet var tænkt til skolens musikundervisning og lagde op til et tværfagligt arbejde med musik, dansk og billedkunst

Read more>>

At skabe interesse

2007

Festskrift med en række artikler om musikhistorie og musikpædagogik udgivet i anledning af musikteoretikerens Orla Vinthers 70 års dag

Read more>>

Syng og lyt

2010

En sangbog, som henvender sig specielt til ældre – ikke mindst ældre med demens- og Alzheimer. Sangbog, tekstbog og 9 cd’er for seniorer

Read more>>

… longe pulcherrina quae ignorantur!

2007

… er en artikel i et festskrift til Ole Fogh Kirkeby i anledning af dennes 60-årsdag 9. februar 2007

Read more>>

De kom po no

2004

Bogens lidt mærkelige titel er (vistnok) jysk og betyder i rigsdansk oversættelse: De kom på noget. Den henviser til bogens fokus på skabende aktiviteter

Read more>>

Ny kompositionsmusik i samspil med børn og unge

2012

Artikel fra Dansk Sang 2011/12 nr. 6 hvor to af de implicerede lærere fortæller om projektet Unge komponerer

Read more>>

Byggesten og kreativ værkintroduktion

2007

Interview fra Dansk Sang 2007/08 nr. 6

Read more>>

Runesang

2009

Artikel fra Dansk Sang 2009/10 nr. 1 i serien “Med professoren i marken”

Read more>>

Løgneren i døgneren

2009

Artikel fra Dansk Sang 2009/10 nr. 2 i serien “Med professoren i marken”

Read more>>

Itonesættelse … børn, musik og eksistens

2009

Artikel fra Dansk Sang 2009/10 nr. 3 i serien “Med professoren i marken”

Read more>>

Forhøjet Kunsttryk

2010

Artikel fra Dansk Sang 2009/10 nr. 4 i serien “Med professoren i marken”

Read more>>

Kreative musikalske processer – KMP

2010

Artikel fra Dansk Sang 2009/10 nr. 5 i serien “Med professoren i marken”

Read more>>

Børn skaber musik

2002

Om et stort musikalsk samarbejdsprojekt i Aarhus

Read more>>

Haltefanden

2009

Artikel fra Dansk Sang 2009/10 nr. 6 i serien “Med professoren i marken”

Read more>>

Der er ikke nogen modsætning …

2005

Tiltrædelsesinterview bragt i Dansk Musikpædagogisk Forenings blad, Modus, i anledning af Mogens Christensens udnævnelse til professor i musikformidling

Read more>>

Bliv en bedre formidler

2007

Artikel om den kunst- og kulturformidleruddannelse som Børnekulturens Netværk iværksatte som kontrapunkt til de tilsvarende uddannelser med meget pædagogisk fokus

Read more>>

Man skal være i musikken

2011

Interview med komponisten og musikformidleren, professor Mogens Christensen

Read more>>

Kvalitetsmusikkens rolle i Folkeskolen

2006/07

Omtale af konference som blev startskuddet til det 1-årige projekt “Musik under huden”

Read more>>