<< Alle bøger og artikler

Musik under huden

Struktureret kreativitet i undervisningen

Bogen er skrevet af Mogens Christensen sammen med scenograf Luise Midtgaard. Forordet er skrevet af daværende børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Musik under huden er en praktisk orienteret bog med grydeklare kreativitetsretter til musik-, dansk og billedkunstundervisningen. Den fokuserer på at håndtere skabelse af musik og andre ordløse kunstarter på deres egne præmisser og handler om:
· at kommunikere uden om sproget – ikke fordi sproget ikke er godt, men fordi den verbale kommunikation indtager en så dominerende rolle i vore generelle læringsprocesser, at den let kommer til at overskygge andre kommunikationsformer.
· at den ikke-verbale kommunikation ikke behøver at være tilfældige og diffuse udtryk – det kan også være lyd, musik, bevægelse, dans og non-figurativ billedkunst.
· at musik, bevægelse, dans og non-figurativ kunst kan opfattes som selvstændige ”sprog” med deres egen og en fælles grammatik og retorik.
· at disse ikke-verbalt bårne udtryksformer opfører sig helt anderledes i form, retorik og grammatik end den sproglige.
· at give den lærer (musik, billedkunst, idræt), der gerne vil arbejde med disse udtryksformer i mere skabende rammer nogle metoder og råd.

Denne bog er skrevet

· af en komponist med hjælp fra en scenograf, begge med anerkendt kunstnerisk praksis
· af personer med årelang erfaring med samarbejdsprojekter og workshopper på danske skoler
· af personer, der ser mulighederne i at bruge disse kunstneriske processer som en betydningsfuld motivationsskaber og livskommentator for både bogligt stærk og svage elever i grundskolen.

(120 sider)

Udgivet på:
Dansk Sang
År:
2013
ISBN:
978-87-7612-823-4
Anmeldelser:

Anmeldelse i bladet Dansk Sang, september 2013 (uddrag):

Kan man undervise i kreativitet? Jeg tror på det efter gennemlæsningen af dette glimrende og spændende materiale. Det er både nærliggende og genialt at kombinere en komponist og en scenograf. De står inde for kvaliteten af den grundlæggende teori, både didaktisk, pædagogisk og metodisk …

Lærerens rolle er nøje beskrevet, og … der er løftede pegefingre for ikke at være smagsdommer og direkte hjælp til at gebærde sig i elevernes stof. 

Jeg synes, det mest spændende afsnit var det sidste om den kreative proces som en fri, kunstnerisk proces, og jeg tror, at hvis man går den anviste vej med mindre og mindre lærerstyring , vil eleverne kunne skabe deres egne produkter med egenværdi, udvikle dem og vise dem frem …

Musik under huden er oplagt for de musikstuderende på seminariet og for den, der ønsker at øge kvaliteten af sin musikundervisning i folkeskolen. 

Læs hele anmeldelsen.