<< Alle bøger og artikler

Sed vitae

– om at så en tanke i stedet for altid at omplante viden

Kreativitet hos børn og unge går i en helt anden retning end kreativitet hos voksne. Problemet er sjældent idérigdommen, idet en undersøgelse viser, at børn i gennemsnit producerer 60 alternativer til en given sag mod voksnes 5-6 alternativer. Udfordringen med børnene bliver at lære dem at fastholde, udvikle, strukturere og føre idéen ud i lvet.

Professor Mogens Christensen er en internationalt anset komponist med mange års erfaring med børnekomposition. Bogen forsøger med musikalske midler at få kreativitet – som et mere bevidst begreb – ind i skolen.

Se indhold

(208 sider)

Udgivet på:
Dansk Sang
År:
2010
ISBN:
978-87-7612-619-3
Anmeldelser:

Gymnasieskolens musiklærerforenings blad, Musikbladet (udpluk):

En ambitiøs fremstilling af hvordan man kan arbejde kreativt med børn … en syntese af 15 års erfaringer med skolebørn, musik og kreativitet, som Mogens Christensen giver en systematisk fremstilling af.

… bogens store force, hvor forfatteren øser af et helt fantastisk katalog af gode ideér og praktiske erfaringer … MC fastholder stædigt, at det er mest frugtbart at arbejde på musikkens egne præmisser.

Et væld af idéer til lærer-input … og MC bliver ved og ved, og det er pragtfuldt!

De fem afsnit er spækket med konkrete eksempler, som er med til at tydeliggøre forfatterens intetioner … og eksemplerne er så velvalgte, at jeg virkelig får lyst til at prøve meget af stoffet af. Dette hænger også sammen med borgens billedrige og associationsskabende sprog.

Bogen er en guldgrube af gode indfald og tankemønstre, som kan hjælpe dig på vej, selv om du ikke underviser elever i Folkeskolen.

(Peter Toft, Frederiksberg Gymnasium)

Læs hele den 5 sider lange anmeldelse som pdf.