<< Alle bøger og artikler

Skriv sange … komponér klange 3

Enkel harmonilære og arrangement

Disse små bøger henvender sig til alle, der gerne vil lære at skrive en sang og sætte noget uden om denne sang i form af akkorder og arrangement. Hver bog har et afgrænset emne – begyndende i første bog med de allerenkleste redskaber til at skrive en sang. De senere bøger tager så på forskellig vis fat på samklange, harmonik og arrangement. Det stilistiske grundlag er meget bredt, strækkende sig fra folkeviser til John Høybye. Ligeså harmonik og arrangement: fra de første flerstemmige forsøg med enkle samklange til arrangement for kor og instrumenter med avanceret harmonik.
Bøgerne er progressivt bygget op. Indgangsniveauet er sat efter, at læseren kan noderne og kan spille lidt, men ikke nødvendigvis er hjemme i musikteori. Tilgangen er på én gang bevidst inviterende og i en meget fast struktur, hvis hensigt det er at brobygge mellem læserens egen kreativitet og de teoretiske redskaber, der står til rådighed. Hver bog afsluttes med en opsummerende musikteoretisk oversigt over de anvendte emner.
Bind 3: Melodi i harmoniske omgivelser. I bogen gennemgås enkle harmoniske tilgange, så man efter endt læsning har fået nogle redskaber til at understøtte melodien med akkorder. Denne bog tager primært fat på den harmonik, der knytter sig til den tonale kadence og dennes udvidelser. Målet er at lave et akkompagnement til melodien.

(99 Sider)

Udgivet på:
Dansk Sang
År:
2013
ISBN:
978-87-7612-825-8