<< Alle bøger og artikler

Syng og lyt

De 228 bedste sange for syngelystne danskere

Sangbog, tekstbog og 9 CD’er for seniorer. På initiativ af sekretariatsleder i Kulturelt Samråd, Bente Schindel, og i samarbejde med Mogens Christensen udgav Dansk Sang i 2010 en speciel sangbog. Ansporingen var, at ældre medborgere – og ikke mindst dem med demens- og Alzheimerproblemer – skulle have en sangbog med de sange, de allerhelst ville synge. For mange er sangen et “ormehul”, der kaster hele bevidstheden tilbage til det tidspunkt, hvor man lærte sange. Det at synge har vist sig beroligende og værdiskabende for disse mennesker.

Undervejs i arbejdet udvidede man modtagerkredsen til “syngelystne danskere” – dette udvalg af sange kunne være til glæde for mange andre syngelystne seniorer.

Bøgerne er udgivet med stor skrift, og sangene på de medfølgende CD’er er indsunget og spillet af studerende ved konservatoriet i Esbjerg i tonearter og tempo, der er behagelige for denne aldersgruppe (og mange andre).

Udgivelsen er støttet af Undervisningsministeriets tips- og lottomidler samt af Statens Kunstråds Musikudvalg.

Udgivet på:
Dansk Sang
År:
2010
ISBN:
978-87-7612-626-1