<< Alle projekter

Unge komponerer

Et samarbejdsprojekt mellem Rudersdal Musikskole, Ny Musik i Birkerød og folkeskolerne i Rudersdal Kommune, og med musikskolelederne Martin Sell og Michael Møller samt Mogens Christensen som initiativtagere og tovholdere.

Hensigten var at bringe skole- og musikskoleelever tættere på kompositionsmusik. Derfor blev der bestilt nye værker til musikskolens ensembler af lokale komponister: Axel Borup-Jørgensen, Niels la Cour, John Frandsen og Mogens Christensen. Med i bestillingen hørte, at disse komponister skulle stille sig til rådighed både ved prøver og ude på skolerne, så alle fik en fornemmelse af dem som mennesker, der skam mente det, de havde skrevet …

Værkerne blev både opført ved skolekoncerter, ved en Ny Musik i Birkerød-koncert samt i Tivolis koncertsal på Musikskolernes Dag.

Samarbejdet mellem musikskole, kommuneskoler og lokale foreninger resulterede i, at Rudersdals Musikskole fik DAMUSA’s musikskolekommunepris overrakt på Plænen i Tivoli på Musikskolernes Dag året efter.

Projektet var støttet af Statens Kunstfond, Statens Kunstråd, Rudersdal kommune, Rudersdals musikskole og Ny Musik i Birkerød.

Se artikel i Folkeskolens Musiklærerforenings blad, Dansk Sang nr. 6 2011/12. Pdf som opslag. Pdf som enkeltsider.