<< Alle projekter

Musikskole 2.0

– mere end undervisning af enkeltelever og reproducerende tilgange

MUSIKSKOLE 2.0 var et samarbejdsprojekt mellem Rudersdal musikskole, enkelte klasser i Rudersdal Kommune og Ny Musik Birkerød. Der er tale om en fortsættelse af UNGE SPILLER NYT (2012).

Formålet var dels at skitsere supplerende undervisningstilgange baseret på elevernes egne musikalske idéer, dels  at udvikle metoder til gruppe- og klasseundervisning, herunder undervisning i skabende processer i folkeskoleregi.

Projektet er beskrevet fra skolerne synspunkt i artiklen At skabe en årstid (Musiklærerforeningens blad, Dansk Sang,  enkeltsideropslag).

Og fra musikskolens synsvinkel i artiklen Musikskole Version 2.0 (Dansk Musikpædagogisk Forenings blad, Modus nr. 1, 2015)

Projektet var støttet af Kulturrådet (huskunstnerordningen), Rudersdal musikskole og Rudersdal kommune.