<< Værkfortegnelse

Hachighaeshi

Besætning:
Fløjte, violin, viola og kontrabas
Tilblivelsesår:
2009
Uropførselsår:
2009
Varighed:
14 minutter
Tilegnet/Oprindeligt skrevet til:
Bestilt og uropført af Thy Masterclass med støtte fra Statens Kunstfond
Om værket:

Hachighaeshi knytter an til japansk shakuhachi-tradition. I denne tradition improviserer man ikke blot – man knytter gerne en historie til improvisationen. Forud for værket fortalte bestilleren – fløjtespilleren Craig Goodman – Mogens Christensen om sin fascination af den japanske bambusfløjte, shakuhachien. Da komponisten netop havde færdiggjort sit stykke for dette instrument, Vintertraner, kom en del af tankegodset med over i det nye stykke. Dette tankegods i kombination med den utraditionelle besætning lagde op til klanglig udforskning.

I Hachighaeshi sneg et par ældgamle, japanske melodier sig – næsten uigenkendeligt – ind. En af dem var ledsaget af en af de karakteristiske aforismer:

En shakuhachi-spillende munk kommer til landsbyen. Landsbyboerne giver ham husly og føde. Og føler sig rensede af hans spil. Da han senere forlader stedet, tilbagegiver han beboernes gæstfrihed i form af et helt særligt taknemmelighedsstykke på sit instrument – en hachigaeshi.

 

 

 

Anmeldelser:

Værkets klanglige udfordringer var fascinerende og rummets smukke efterklang var befordrende for det samlede indtryk. Lydhørheden blandt publikum var stor, og omgivelserne, rummet og de baskende sorte fugle udenfor kirkerummet og en begyndende tordenrumlen satte en inciterende ramme for førsteopførelsen. 

Instruktøren Craig Goodmans fløjtespil med en teknisk suveræn beherskelse af instrumentet og en uforlignelig blæseteknik bidrog sammen med strygernes fornemme flageoletspil til det smukke resultat … Imponerende!

Thisted Dagblad