<< Værkfortegnelse

Night Flying Winter Cranes / Vintertraner

Besætning:
Shakuhachi og elektronik
Tilblivelsesår:
2005, rev. 2012
Uropførselsår:
2005 Purcell Room, London
Varighed:
20 minutter
Tilegnet/Oprindeligt skrevet til:
Kiku Day
Om værket:

Night Flying Winter Cranes er skrevet ind i den japanske shakuhashi-tradition, men med inddragelse af europæiske tilgange. Den på en gang enkle og raffinerede bambusfløjte er gennem århundreder anvendt til både improvisation og meditation. Den meget åbne anblæsningsmåde giver mulighed for en stor mængde bilyde, lige fra overtoner over åndedrætslyde til regulære støjlyde. Disse bilyde vil – sammen med normale shakuhashi-teknikker som komibuki (en slags vibrato) og glissandi – være idiomatiske i den japanske tradition, men kan i vestlig sammenhæng gøres til genstand for selvstændig behandling. Og det er tilfældet i Night Flying Winter Cranes – både i den akustiske og den elektroniske del.

Mange shakuhashi-stykker/oplæg til improvisation forbinder sig med digtlignende tekster, i dette tilfælde:

Det rigtige liv begynder med tranedans.
To liv finder sammen, bygger rede og lægger æg.
To liv bliver til mange liv.

Mod årets slutning
Flyver ungerne for stedse fra det gamle tranepar.

Ungerne på vej mod livet.
Forældrene på vej mod vinteren.
Således beriget, tager alle afsked med hinanden.

og

En kvindelig shakuhashispiller kommer til landsbyen.
Hun spiller alle de toner, hun har med sig.
Landsbyboerne føler sig opløftet og beder hende spille mere.
Da hun senere skal forlade stedet, overrækker landsbyboerne hende en skål,
Hvori de smukt har anbragt alle hendes toner. 

De skilles – begge parter beriget.