<< Alle projekter

Speciel musik og drama

- med specielle børn og unge

SPECIEL MUSIK OG DRAMA MED SPECIELLE BØRN OG UNGE er en ca. 40 sider lang rapport, skrevet af Mogens Christensen. Den er en dokumentation af cand. musicae og projektleder Birgitte Antonius‘ kunstnerisk baserede projekt på flere specialskoler. Projektet var et samarbejdsprojekt mellem musikeren Peter Rønn og skuespilleren Gudrun Exner samt specialskoler/-klubber for børn og unge med autisme/Aspergers syndrom og Esbjerg Kulturskoles dramalinje.

Tilbuddet om længerevarende, kunstrelaterede projekter rammer sjældent specialskoleområdet. I projektet var udvalgt en del skoler og klubber, hvor børnene/de unge generelt var fysisk velfungerende og normalbegavede. I kraft af deres autisme/Aspergers syndrom oplevede de verden på en anden måde end deres jævnaldrende. Dette afstedkom tillige, at en del af disse børn så på sig selv som en belastning i stil med  “Jeg er sær, jeg er dum, jeg kan ingen venner få”. Gennem dette 6 måneder lange projekt blev der intensivt arbejdet med at give disse børn en mulighed for at udtrykke den måde, de så på verden på gennem musik/lyd og drama. Valget af musik/lyd (ikke-ordbaseret) og drama (ordbaseret) kunne åbne for så mange tilgange som muligt.

Der findes ikke store mængder dokumenterede erfaringer med ”virkningen” af kunstnerisk/æstetisk påvirkning af denne type børn og unge, og i det lys blev projektet udbygget med en undersøgelse for at få klarlagt, om man gennem intensiv og længerevarende beskæftigelse med kombinationen af skabende og performativ kunst kunne hjælpe disse børn og unge med at kvalificere deres såvel æstetiske som eksistentielle valgmuligheder og derudfra træffe et valg.

Ved at hjælpe eleverne med at vælge og kvalificere et nok så enkelt udgangspunkt – en lyd, en rytme, en sætning – og ved at fortsætte en ”forgyldning” af det valgte, fik de hjælp til at træffe deres egne valg i livet og træne selvstændighed. Processen og den vedholdende kvalificering fra voksne, kunstfaglige personer fremmede elevernes tillid til sig selv og lod dem finde nye og positive sider af sig selv – ikke kun nogle kunstneriske sider, men sider af det, kunst udspringer af: eksistens.

Projektet var støttet af Kulturaftale Vadehavet, Kunstrådet (huskunstnerordningen og musikudvalget), Varde kommune, og rapporten var finansieret af TrygFonden.

Se Kristeligt Dagblads artikel Elever fra specialklasser blomstrer gennem musik og drama 

Fotograf: Niels Linneberg (en del af de fotograferede børn er fra Esbjerg Kulturskoles dramalinje og har ikke autisme)