<< List of works

Libra Eclipticae

Besætning:
Piano
Year of creation:
2000
Premiered:
2000
Duration:
8 min.
Dedicated to/originally written for:
Maria Rørbech
About the work:

Libra eclipticae is the 7th mvement in Liber Eclipticae, and finds its inspiration in the zodiac Libra.

Seen from an astrologic point of view, this zodiac belongs to the category cardinal (initiative, action, strength, focus and power of penetration) and in the element of air (communication, openness, flexibility, adaptability, couriousity, and being fast).

This combination provides a character which, through its carefree charm may quickly establish friendships. And, as the name indicates, the goal is balance and  justice.

The motto is: Look to both sides!

Reviews:

… bygget op i diskante og lyse forløb, gennemsigtigt med en overbevisende udvikling, der tager hele instrumentets volumen i brug og lader pianisten arbejde for sagen. Som helt ny musik bør man nok gøre sig bedre kendt med det end en enkelt gennemlytning, men “Libra” fik en udførelse, som placerer det på samme niveau som de store forgængere i koncerten. Det er tænkeligt nok en lille klaverklassiker, der er født her i 2000!

(Frederiksborgs Amtsavis)

… krystallinsk smuk. (Berlingske Tidende)

... velskrevet og spændende klavermusik med konturer, som næsten virkede sort-hvide i deres klare skarphed. “Libra” skal hermed være anbefalet til dygtige pianister. (Jyllands-Posten)

Stykket synes at ligge godt for instrumentet med sine tætte, modernistisk inspirerede klange sluppet løs i organisk glideflugt. (Politiken)