<< All books and articles

Kreativ værkintroduktion (Creative Work Introduction)

– to 9 movements from Carl Nielsen Symphonies

The aim of publishing this book is to stimulate pupils to listen, and to enter into the spirit of symphonic music.  “The building brick method” put into practise.

(126 pages + DVD)

 

Published with support from:

Egmont Fonden, Augustinus Fonden, Louis Petersens Legat, Carl Nielsen and Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Queen Margrethe and Prince Henriks Fond, Lb Fonden, Gangstedfonden,  The Danish Ministry of Education tips/ lottery funds, The Music Conservatory in Esbjerg, and the five Danish Regional Orchestras. 

Released on/by:
Dansk Sang
Year:
2005
ISBN:
87-7612-134-8
Reviews:

Anmeldelse fra Dansk Musik Tidsskrift 2005-06 nr. 1 (uddrag):

En helt anden vinkel på Carl Nielsen: I denne indbydende bog anvendes satser fra Nielsens symfonier i et pædagogisk ærinde. Da formidling af klassisk musik til børn oftest har vist sig at være en udpræget pædagogisk udfordring, har forskellige tænksomme folk vredet hjernebarken for at finde nye, endnu ubetrådte veje ind i de små poders hjernekister …

Denne bog er resultatet af et større formidlingsarbejde for børn, igangsat af forfatteren, komponisten Mogens Christensen, i samarbejde med fem landsdelsorkestre, med udgangspunkt i byggestensmetoden. Den anvendte musik er udvalgte satser fra Carl Nielsens 6 symfonier – ja, også fra 6. Symfoni!

I korthed går metoden ud på at uddrage små eller større, letgenkendelige elementer fra de satser, der skal arbejdes med, hvorefter disse elementer bruges som udgangspunkt for lege, øvelser og egentlige små-værker, som børnene selv kreerer. Ved at få leget disse elementer ind vil børnene (forhåbentlig) opleve de oprindelige klassiske satser med en helt anden fortrolighed, der (igen forhåbentlig) vil række ud over det forbehold, mange børn i øvrigt har over for klassisk musik.

En god idé … hvis metoden kommer i hænderne på en medrivende og kompetent underviser, er jeg ret overbevist om dens duelighed … Materialet er præsenteret med det sædvanlige delikate layout, som vi kender fra Musiklærerforeningens publikationer. Hér ledsaget af en god dvd med orkesteroptagelser af de anvendte satser samt undervisningsdemonstrationer. Godt. Det giver en god fornemmelse for metodens alsidighed og anvendelighed.

Læs hele anmeldelsen her.

Anmeldelse fra Dansk Sang (uddrag):

Denne bog bør enhver musiklærer tage sig tid til at arbejde med i undervisningen. 

Se hele anmeldelsen.

Anmeldelse fra Folkeskolen (uddrag):

Hvordan kan man som musiklærer gribe lytning til symfonisk musik og gennemgang af forskellige kompositioners elementer an på en måde, så eleverne fænges, stimuleres og får lyst til at lytte til mere og tilegne sig dette særlige musiksprog?

Det er der udkommet flere bud på i de senere år. Bogens forfatter, Mogens Christensen, har en finger med i spillet i flere af dem. Denne nyudgivelse giver et meget kvalificeret bud …

Kort sagt, man bliver meget inspireret og får stor lyst til at gå i gang med det samme – en dejlig fornemmelse og naturligvis en stor ros til forfatteren for denne udgivelse.

Se hele anmeldelsen.

Omtale i Berlingske (uddrag):

Det handler om at lege sig ind i musik ved at give lytteren et eller andet væsentligt element fra det pågældende musikværk, så man har noget at forholde sig til og kan bruge som byggesten, trædesten eller døråbner …

Det er ingen hemmelighed, at Mogens Christensen er musikpædagog af Guds nåde. Skoler står i kø efter manden, der kan tæmme hormonstruttende bølleklasser med Carl Nielsen-rytmer – bl.a. ved at spille bordtennis. Her får man ikke manden, men både bog og de fem landsdelsorkestre på DVD.

Se hele omtalen.

Omtale i Kristeligt Dagblad (uddrag):

Tankegangen i byggestensmetoden er, at børn ikke uden videre er klar til at lytte til klassisk musik på cd eller at lære noder, men at det gennem forskellige former for deltagelse og indlevelse er muligt at åbne børns ører

Se hele omtalen.

Interview i Dansk Sang i en serie, der …

… præsenterer nogle af de ildsjæle, som er med til at støbe det pædagogiske fundament, som skolens musikundervisning hviler på i dag … musik undervisningen i folkeskolen havde ikke været helt den samme uden disse mennesker og deres undervisningsmaterialer …

Se pdf som opslag eller som fortløbende enkeltsider.