<< Tilbage

Skriv sange … Komponér klange 1

Disse små bøger henvender sig til alle, der gerne vil lære at skrive en sang og sætte noget uden om denne sang i form af akkorder og arrangement.

Hver bog har et afgrænset emne – begyndende i første bog med de allerenkleste redskaber til at skrive en sang.

De senere bøger tager så på forskellig vis fat på samklange, harmonik og arrangement. Det stilistiske grundlag er meget bredt strækkende sig fra folkeviser til John Høybye. Ligeså harmonik og arrangement: fra de første flerstemmige forsøg med enkle samklange til arrangement for kor og instrumenter med avanceret harmonik.

Bøgerne er progressivt bygget op. Indgangsniveauet er sat efter, at læseren kan noderne og kan spille lidt, men ikke nødvendigvis er hjemme i musikteori. Tilgangen er på én gang bevidst inviterende og i en meget fast struktur, hvis hensigt det er at brobygge mellem læserens egen kreativitet og de teoretiske redskaber, der står til rådighed.

Hver bog afsluttes med en opsummerende musikteoretisk oversigt over de anvendte emner.

Bind 1 har kun ét fokus: At lave en melodi.

<< Tilbage

Skriv sange … komponér klange 4

Denne bog fokuserer på, hvordan man laver et godt vokalarrangement. Dette sker trin for trin og gennem flere niveauer fra en enkel tostemmig børnekorsats til det professionelle voksenkor. Nogle af disse trin kvalificerer udgangspunktet – melodien, teksten og de udøvende. Denne kvalificering – eller undersøgelse af muligheder – leder videre til andre trin med fokus på arrangementstekniske forhold som harmonik og stemmeføring.

Bind 4 indgår i serien Skriv sange … komponér klange, der henvender sig til alle, der gerne vil lære at skrive en sang og sætte noget uden om denne sang i form af akkorder og arrangement.

John Høybye anmeldte bogen i Dansk Sang, februar 2015, over 2 sider med indledningsordene: At læse denne bog er en fornøjelse – en vederkvægelse fristes jeg lidt højstemt til at sige … Læs hele anmeldelsen.

(172 sider)

<< Tilbage

Skriv sange … komponér klange 3

Disse små bøger henvender sig til alle, der gerne vil lære at skrive en sang og sætte noget uden om denne sang i form af akkorder og arrangement. Hver bog har et afgrænset emne – begyndende i første bog med de allerenkleste redskaber til at skrive en sang. De senere bøger tager så på forskellig vis fat på samklange, harmonik og arrangement. Det stilistiske grundlag er meget bredt, strækkende sig fra folkeviser til John Høybye. Ligeså harmonik og arrangement: fra de første flerstemmige forsøg med enkle samklange til arrangement for kor og instrumenter med avanceret harmonik.
Bøgerne er progressivt bygget op. Indgangsniveauet er sat efter, at læseren kan noderne og kan spille lidt, men ikke nødvendigvis er hjemme i musikteori. Tilgangen er på én gang bevidst inviterende og i en meget fast struktur, hvis hensigt det er at brobygge mellem læserens egen kreativitet og de teoretiske redskaber, der står til rådighed. Hver bog afsluttes med en opsummerende musikteoretisk oversigt over de anvendte emner.
Bind 3: Melodi i harmoniske omgivelser. I bogen gennemgås enkle harmoniske tilgange, så man efter endt læsning har fået nogle redskaber til at understøtte melodien med akkorder. Denne bog tager primært fat på den harmonik, der knytter sig til den tonale kadence og dennes udvidelser. Målet er at lave et akkompagnement til melodien.

(99 Sider)

<< Tilbage

Skriv sange … komponér klange 2

Disse små bøger henvender sig til alle, der gerne vil lære at skrive en sang og sætte noget uden om denne sang i form af akkorder og arrangement. Bind 2: Fra parallelgang til tostemmig sang. Denne bog tager forsigtigt fat på at lave helt enkle udsættelser af melodier.

(74 sider)

<< Tilbage

Med knogler og muskler

Det er bogens formål at få arbejdet med at skrive satser til at fremstå med et andet resultat end snævre og pædagogisk tilvirkede idealsatser.

Bogen henvender sig primært til personer, der ønsker at forstå musikken lidt bedre. Og som vil nærme sig denne forståelse gennem musik, ved at begreber og fagtermer udledes af et konkret studeret værk og straks derefter efterprøves ved at lave en tilsvarende sats.

Bogen tager udgangspunkt i Bartóks “For Children” og “Mikrokosmos”

(255 sider)