<< Tilbage

MusX

Denne bog knytter an til DR’s (på det tidspunkt avancerede) hjemmeside MusX (2003), hvor man dels kunne botanisere i P2’s kernerepertoire (klassisk musik, jazz og ny kompositionsmusik), dels kun samle lyde og musikstumper for selv lave en komposition. Denne kunne gemmes, så man kunne gå til og fra. Se omtale af projektet.

Efter ønske fra Dansk Sang blev dette lille hæfte skrevet. Heri var der dels lidt omtaler af sitets musik og de komponister, der havde skrevet den, dels anvisninger på, hvorledes kompositionsdelen kunne bruges.

Hæftet var tænkt til den obligatoriske musikundervisning og lagde op til muligheden for at arbejde tværfagligt med fagene musik, dansk og billedkunst.

(56 sider + CD med 14 tracks, og spilletid 58:02)

<< Tilbage

Sed vitae

Kreativitet hos børn og unge går i en helt anden retning end kreativitet hos voksne. Problemet er sjældent idérigdommen, idet en undersøgelse viser, at børn i gennemsnit producerer 60 alternativer til en given sag mod voksnes 5-6 alternativer. Udfordringen med børnene bliver at lære dem at fastholde, udvikle, strukturere og føre idéen ud i lvet.

Professor Mogens Christensen er en internationalt anset komponist med mange års erfaring med børnekomposition. Bogen forsøger med musikalske midler at få kreativitet – som et mere bevidst begreb – ind i skolen.

Se indhold

(208 sider)

<< Tilbage

Musik under huden

Bogen er skrevet af Mogens Christensen sammen med scenograf Luise Midtgaard. Forordet er skrevet af daværende børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Musik under huden er en praktisk orienteret bog med grydeklare kreativitetsretter til musik-, dansk og billedkunstundervisningen. Den fokuserer på at håndtere skabelse af musik og andre ordløse kunstarter på deres egne præmisser og handler om:
· at kommunikere uden om sproget – ikke fordi sproget ikke er godt, men fordi den verbale kommunikation indtager en så dominerende rolle i vore generelle læringsprocesser, at den let kommer til at overskygge andre kommunikationsformer.
· at den ikke-verbale kommunikation ikke behøver at være tilfældige og diffuse udtryk – det kan også være lyd, musik, bevægelse, dans og non-figurativ billedkunst.
· at musik, bevægelse, dans og non-figurativ kunst kan opfattes som selvstændige ”sprog” med deres egen og en fælles grammatik og retorik.
· at disse ikke-verbalt bårne udtryksformer opfører sig helt anderledes i form, retorik og grammatik end den sproglige.
· at give den lærer (musik, billedkunst, idræt), der gerne vil arbejde med disse udtryksformer i mere skabende rammer nogle metoder og råd.

Denne bog er skrevet

· af en komponist med hjælp fra en scenograf, begge med anerkendt kunstnerisk praksis
· af personer med årelang erfaring med samarbejdsprojekter og workshopper på danske skoler
· af personer, der ser mulighederne i at bruge disse kunstneriske processer som en betydningsfuld motivationsskaber og livskommentator for både bogligt stærk og svage elever i grundskolen.

(120 sider)

<< Tilbage

Leg og ej!

Bogen giver en række progressivt ordnede anvisninger på, hvordan man let kan gøre musiktimerne lidt anderledes og sjovere ved at lade eleverne lege med nogle håndterlige elementer fra værkerne og samtidig tilegne sig en maksimal grad af ejerskabsfølelse over for dem.

Kort sagt: Både lege og eje! CD med de nødvendige musikeksempler følger med.

132 sider + CD

<< Tilbage

Kreativ værkintroduktion

Formålet med udgivelsen er at stimulere eleverne til at lytte og leve sig ind i den symfoniske musik. ”Byggestensmetoden” i praksis.

(126 sider + DVD)

 

Udgivelsen er støttet af

Egmont Fonden, Augustinus Fonden, Louis Petersens Legat, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Lb Fonden, Gangstedfonden, Undervisningsministeriets tips/lottomidler, konservatoriet i Esbjerg, og de fem landsdelsorkestre.