<< Værkfortegnelse

Dyrebare dyr

Besætning:
Violin og klaver
Tilblivelsesår:
2021-22
Uropførselsår:
Kulturmødet, Mors, august 2022
Varighed:
16 minutter
Kreditering:
Johannes Søe Hansen og Christina Bjørkøe
Tilegnet/Oprindeligt skrevet til:
Johannes Søe Hansen og Christina Bjørkøe
Om værket:

Dyrebare dyr er samling af fire forskellige karakterstykker for violin og klaver plus en afsluttende lille fest for dem alle:

Værket – også enkeltsatserne – kan opføres som “en scherzo” i et almindeligt koncertprogram, men er fra begyndelsen tillige designet til være omdrejningspunktet i en koncert med børn. Der er således udarbejdet et publikumsinddragende materiale, der gør musikerne i stand til at genkomponere og lege de enkelte satsers program og musikalske indhold ind børnene. Både før og under musikken.

Samlingen er bestilt af Genklange/Gabriella Maria Meinert-Medici og støttet af Statens Kunstfond og Dansk Komponistforening/KODA.