<< Alle projekter

VORES orkester!

– et flerårigt samarbejde mellem Sjælland Symfoniorkester og Farum Kommune

Projektet foldede sig ud på et tidspunkt, hvor Sjællands Symfoniorkester tænkte meget i publikumsrekruttering og partnerskab, og hvor det daværende Farum kommune – læs: Peter Brixtofte – med sin voldsom betoning af og investeringer i sport havde brug for et kulturelt/kunstnerisk modsvar i kommunen.

Ved første præsentation af projektet, hvor orkesteret – som en modpol til kommunens meget omtalte udliciteringer – tilbød at “ind-liciterede” dele af musikundervisningen på kommunens folkeskoler, spurgte kulturchefen forsigtigt: Er 200.000 kr. det  første år nok til at komme i gang på? Tja … så skidt da.

Projektet forløb således

Det populære projekt – både blandt elever, lærere, musikere og forældre – fik en brat ende med Brixtoftes fald og afsløring af det bundløse hul i kommunens kasse …

Projektledelse: orkesterchef Søren Boyer, oboist Elsebet Speyer og composer-in-residence Mogens Christensen