<< Alle projekter

UN!K MUS!K

Et Åben Skole-projekt om musik som motivation for skolefaglighed

Der kan vindes mange indsigter ved bevidst at arbejde på mange erkendelsesmæssige platforme: forklaring, fortælling, lyd, musik, bevægelse – at lytte, at læse, at digte og fortælle, lege, spille, sætte lyde og bevægelser sammen etc.

Projektet involverede

De over 500 børn/unge besøgte klassevis museet og fik en grundig faktuel og sanseåbnende indføring. Alle skulle herefter udvælge en fascinationsgenstand, som blev hængende bagefter: et babyskelet begravet på en svanevinge, en økse, et våben …

Med denne genstand som udgangspunkt kunne man på skolerne igangsætte en kunstnerisk baseret aktivitet: skrive en fortælling i dansktimerne, og – med Mogens Christensen som gennemgående igangsætter – lave en gruppekomposition. Her viste det sig, at de abstrakte kunstarter (lyde og bevægelse)  havde alle muligheder for trænge ind, hvor ord ikke umiddelbart trænger ind: følelser, fornemmelser og ikke-visuelle forestillinger. Dette kunne give en særpræget kvalitet i forholdet til en given faglighed, fordi man kunne fortælle sin forestilling ind i stoffet uden ordenes og billedets krav om forståelsespræcision.

Musikskolernes skoleaktiviteter forbliver gerne inden for musikkens område, det vil sige som et anliggende mellem skolens musiklærere og musikskolen, men projektet viste, at det med ordentlig forberedelse og omtanke er muligt i fællesskab at tilføre begrebet undervisningsstøttende aktiviteter et helt nyt perspektiv – som motivationsfaktor.

Det 3-4 måneder lange projekt blev for de alle klasser afsluttet med en lille optræden klassevis på museet: 22 individuelle og stemningsfulde fyraftenskoncerter med fyrfadslys som eneste lyskilde i de mørke gange og rum. De fem klasser, der havde arbejdet længere med accordeoner, kontrabasser og selvlavede stenalderinstrumenter, indgik derudover i Nyt!Nyt!-festivalen som indledningskoncert: placeret mange steder i rummet og med spændende lyssætning var klassernes musik vævet sammen til en billedskabende og udtryksfuldt helhed med gjaldende kohorn fra alle hjørner, næsten uhørlige klange fra 20-25 accordeoner fra uventede steder, mundbuer, klingende sten og de dybe allestedsnærværende kontrabasser.

Projektet blev støttet af Kulturministeriet, Undervisningsministeriet (Styrelsen for kvalitet og undervisning i puljen for Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling) samt af Rudersdal Kommune, Statens Kunstfond, OticonfondenDansk Komponistforening, Rudersdal Musikskole, Vedbækfundene og Ny Musik Birkerød.

Projektet gik også under mere prosaiske navne som Musikalske skabelsesprocesser og  Find din fortælling.

Se også: