<< Alle projekter

Suzuki-klaverworkshop

Musikken som talesprog

SUZUKI-KLAVERWORKSHOP samler hvert andet år i efterårsferien et halvt hundrede klaverspillende børn og unge samt deres forældre i idylliske sydfynske omgivelser på Ollerup Efterskole. Arrangør er Det Danske Suzuki Institut. Udover solotimer i klaver tilbydes en del fællestimer, bl.a. teambaseret komposition, hvor eleverne (solo eller i mindre grupper) på de 4 dage når at få skabt og indstuderet et lille personligt stykke.

Børn og unge med Suzuki-baggrund besidder en særdeles veludviklet sans for at bruge ørerne og er gennem deres spilleaktiviteter meget fortrolige med musikalsk retorik på det umiddelbare plan. Den stærke disciplinering i spilleaktiviteterne til trods ejer disse børn og unge samme nysgerrighed og behov for ikke-reproducerende udtryk som andre i samme alder. Men i modsætning til de fleste andre har disse elever de klavertekniske færdigheder til at komme betydeligt længere, både i dannelsen af deres musikalske grundstof og i fremførelsen af deres stykker.

Disse workshop er støttet af Statens Kunstfonds Musikudvalg, Berlingske Fonden, Beckett Fonden, Augustinus Fonden, Jacob Gades Legat, Carl Nielsen og Anne-Marie Carl-Nielsens legat samt Erda og Christian Schrøders Fond.

Fotograf: Meike Rehder, Happytat ©