<< Alle projekter

Gymnasieelever komponerer

Når nogle noder vokser sig store og ender med en symfoniorkesterkoncert

GYMNASIEELEVER KOMPONERER var et samarbejdsprojekt mellem Sjælland Symfoniorkester og Aurehøj, Sankt Annæ, Christianshavn, Allerød og Borupgård gymnasier. Initiativtager og projektansvarlig: Elsebet Speyer, kunstnerisk og kompositorisk ansvarlig: Mogens Christensen.

De seks gymnasiers musiklinjer var inviteret til at sende nogle elever, der havde lyst til at komponere, til et forløb over tre weekender. Her mødte og hørte de den første lørdag nogle af orkestrets strygere. Der blev spillet og gennemgået instrumenter, vist effekter og muligheder, stillet spørgsmål og demonstreret. Eleverne lavede så resten af weekenden og i ugens løb et stykke for disse fem strygere. Næste lørdag kom musikerne igen, spillede og kommenterede, inden eleverne få timer efter skulle møde en blæserkvintet. Herefter skulle der i løbet af ugen skrives for blæserkvintet. Ugen efter blev forløbet med musikerne afsluttet med en praktisk gennemgang af messing.

De næste mange uger, arbejdede eleverne vejledt af Mogens Christensen, for store bededagsaften at høre deres egne værker spillet af orkestret. Seks unge holdt ud, men fik de efterfølgende uger meget travlt med at læse al det forsømte ind til deres studentereksamen …

Der indløb mange kommentarer til projektet, her en fra de deltagende gymnasieelever, Berit: “Det mest fantastiske var det intense forhold, vi fik til musikken‚ såvel gammel som ny. Vi lærte at lytte og blev samtidig fortrolige med de enkelte instrumenter …”

Dirigenten Frans Rasmussen: “… koncerten – og arbejdet op til den – med seks gymnasieelever og deres kompositioner overstråler alt andet … lad mig slutte af med et begejstret brøl til rette vedkommende: GØR DET IGEN!”

Michael Schønwandt, der denne aften var blandt publikum, udtalte efter koncerten bl.a.: “Det var på alle måder en stor oplevelse at deltage i. De unge, der havde skrevet værker til denne lejlighed, havde alle tydeligvis haft stort udbytte af at arbejde med orkestrets medlemmer og ikke mindst med Mogens Christensen  … og jeg kan på det varmeste anbefale, at man også i fremtiden vil gennemføre sådanne vigtige projekter”.

Nina Haldor Hansen, formand for programudvalget konkluderede: “… en af de største “pædagogiske” succes’er i Sjællands Symfoniorkesters historie”.

Projektet blev støttet af Statens Musikråd, Kulturens Børn (Kulturministeriet) og Sjællands Symfoniorkester.

Projektet ryddede forsiden på Berlingske Tidendes kultursektion og blev omtalt i flere andre aviser. Sjællands Symfoniorkester udgav et lille hæfte, Gymnasieelever komponerer, med opsummering af forløbet og med de deltagendes kommentarer.